Test

Această pagină

Această pagină

Această pagină

Această pagină

Această pagină

Această pagină

Această pagină

Nu în numere , ci în unitate e putere noastă.
Thomas Paine

Această pagină

MOVCA

The Organic Value Chain Alliance (MOVCA) is a membership-based business association for organic agriculture and products in the Republic of Moldova.

MOVCA include cultivaori ,expeditorii, prelucrători , certificatori, fermieri asociații, distribuitori, importatori, exportatori, consultanți, vânzători, consumători activi a produselor organice, și altștii. Consiliul de Administrație MOVCA se alege democratic de către membrii organizației.  Membrii afacerilor organice MOVCA lucrează împreună ca aliați prin crearea de rețele, susținere, și alte inițiative care încurajează și protejează practicile agricole ecologice , și promovează impactul pozitiv pe care le au produsele ecologice cu mass-media si factorii de decizie politică


Misiune

Să promoveze și să protejeze agricultura ORGANICĂ cu o voce unificatoare, care servește, se angajează, și încurajează diverșii membri ai săi de a trece de la ferma la piata.


Viziune

Să crească organic, pentru a atinge excelență în agricultură , comerț , protecția mediului înconjurător și de a aduce un impact pozitiv aspura comunității.


Membrii MOVCA v-or

 

 • stabili activități comerciale în cadrul lanțului valoric organic în Moldova bazat pe standartele ecologice comune
 • Lucra în armonie cu mediul înconjurător, promovând sustenabilitatea
 • Să recunoască nevoia pentru agricultura organică de fi viabilă economic
 • lucra pentru a proteja diversitatea vieții
 • Recunoaște interdependenței tuturor părților comunității organice
 • Intelege că fermele organice constituie baza industriei organice
 • Cauta și folosi întregul sistem de practici agricole și de afaceri
 • Încurajeaza dezvoltarea unui sistem durabil, de produse alimentare regionale, ce sunt ecologice și viabile economic.

Cine suntem

Noi suntem adunați în mod liber ca un grup privat de producători, întreprinderi, ONG-uri, consultanți, și afacerile internaționale. Fiecare parte reprezintă are experiență economică și practică reală în acest sector, nu doar interese teoretice. Noi declarăm intențiile noastre de lucra în cadrul MOVCA pentru a promova sectorul ecologic al industriei agriculturii în Moldova, și creea o voce mai puternică, cu care de abordăm și să rezolvăm problemele existente.

Kelsey

Președintele Consiliului de administrație


Spartac

Vice-Președintele Consiliului de administrație


Secretar al Consiliului de administrație


Această pagină

Această pagină

Această pagină

Această pagină

Consiliu de Administratie

Kelsey Walters

Kelsey este un agricultor economist, fermier, și antreprenor. Ea a fondat AgroWalters SRL, si administrează KB-Walkoma SRL

Spartac Chilat

Spartac este foarte experimentat în industria de boabe de comercializare și de export. El este director al ProGrain Organic.

Igor Tcaci

Igor este directorul … SLR. Pentru a îmbunătăți solurile sale și pentru a reduce costurile de îngrășăminte, el a aplicat culturi de acoperire și de rotație corectă a culturilor timp de mai mulți ani înainte de începerea conversiei organice.

Emil Gagaiu

Emil are un cadru juridic puternic, dar este, de asemenea, un investitor în agricultură. El este în curs de dezvoltare a unei plantații de perene în calitate de administrator al AGRO XYZ SRL.

Constantin Stratan

Constantin este bine cunoscut industriei ecologice din Moldova. Ca pionier în producția de vin ecologic, experiența sa practică depășire a obstacolelor din acest sector este esențială pentru reformarea și consolidarea lanțului valoric.

Parteneri instituționali

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Parteneri Comerciali

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Producători

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Consumători

The Adams Family

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

The Ciobanu Family

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Înregistrază-te

 • Completează aplicația de înregistrare
 • Semnează și respectă regulamentul organizației
 • Plătește taxa de membru

MOVCA application form

Cerere de aderare/ Membership Application / Вступительная форма
Cerere
*Vereist
E-mailadres *
Je e-mailadres
Informație de contact / Contact Information / Контактная информация
Family Name/ Familia/Фамилия *
Jouw antwoord
Given Name/Prenume/Имя *
Jouw antwoord
Organizaţie/ Company/Компания *
Jouw antwoord
Administrator/Администратор *
Jouw antwoord
Telefon mobil /Mobile telephone/ Мобильный телефон *
Jouw antwoord
Telefon fix/ Landline Number /Стационарный телефон *
Jouw antwoord
Adresa electronică / E-mail / Электронный адрес
Raion/ Region/ Район *
Jouw antwoord
Oraș / City/ Город *
Jouw antwoord
Strada /Street/ Улица *
Jouw antwoord
Cod Poștal / Postal Code/ Почтовый код *
Jouw antwoord
Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova / Альянс Ценностной Цепи Органической Агрокультуры Молдовы
Moldova Organic Value Chain Alliance
Categoria de membru /Membership Category/ Категория подписчиков *
Kiezen
Institution NGO - Instituție sau ONG - Негосударственные организации
Commercial Entity- Entitate Comercială - Коммерческие организации
Producer - Producător - Производители
Consumer - Consumator - Потребители
Volgende
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.
 
 

Această pagină

Această pagină

Această pagină

MOVCA

Тест

Its members include growers, shippers, processors, certifiers, farmers' associations, distributors, importers, exporters, consultants, retailers, active consumers, and others. MOVCA’s Board of Directors is democratically elected by its members.  MOVCA’s member organic businesses work together as allies through networking, advocacy, and other initiatives to encourage and protect organic farming practices, and to share messages about the positive environmental and nutritional attributes of organic products with consumers, the media, and policymakers.


Mission

Promote and protect ORGANIC with a unifying voice that serves, engages, and encourages its diverse members from farm to marketplace.


Vision

Grow ORGANIC to achieve excellence in agriculture and commerce, protect the environment and enhance community well-being.


Members of MOVCA will

 

 • Have established commercial activities in the organic value chain in Moldova on a foundation of common organic standards
 • Work in harmony with the environment, promoting sustainability
 • Recognize the need for organic agriculture to be economically viable
 • Work to protect the diversity of life
 • Recognize the interdependence of all parts of the organic community
 • Understand that organic farms are the foundation of the organic industry
 • Seek out and use whole system approaches to agricultural and business practices
 • Encourages the growth of a sustainable, regional food system that is ecologically sound, economically viable, and socially just.
 

Who we are.

We have come together freely as a group private producers, businesses, NGOs, consultants, and international businesses. Each party represents real economic and practical experience in this sector, not just theoretical interest. We declare our intentions to work within MOVCA to promote the organic sector of the agriculture industry in Moldova, and to have a stronger voice with which to address and resolve the existing obstacles.

Kelsey

President
Board of Directors


Spartac

Vice-President
Board of Directors


Secretary
Board of Directors


Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

Strategy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

Digital

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

How we work.

1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.


2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.


3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

 
 

This page

Membership levels
For Farmers

Large Ag Enterprises $250/year

Farms with over 600 total hectares

Medium Farm Enterprises $75/year

Farms with total area between 50-600 hectares

Small Family Farms . $30/year

Farms with total surface from 5-50 hectares

Small Plot Farms . $10/year

For Pioneers in Agriculture farming up to 5 hectares

Consumers in Moldova

Domestic Retail $250/year

Domestic retail with a single sales point.

Supporters $10/year

Physicial persons who support organic agriculture through consumption and promotion. Supporters do not vote in the General Assembly meetings.

Commercial Agents
$500/year

Technical Services

Suppliers

Logistics and trade

Processors

Large Retailers

Frequently Asked Questions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus, quis mollis velit purus ac massa. Fusce quis urna metus. Donec et lacus et sem lacinia cursus.

Nivele de colaborare pentru Fermieri

Intreprinderi Mari $250/an

Mai mult de 600 hectare.

Intreprinderi Medii $75/an

Între 50-600 hectare

Intreprinderi mici $30/an

Între 5-50 hectare

Agricultori Mici $10/an

Până la 5 hectare


Consumătorii în Moldova

Comerț local $250/an

Comerț intern cu un singur punct de vânzare

Suporteri $10/an

Persoane fizice ce suporta agricultura organica prin consum si promovare . Acești membri nu au drept de vot.


Agenți comerciali $500/an

Servicii Tehnice

Furnizori

Logistica și vânzări

Procesatori

Vânzători mari

Welcome to our new Site

On December 30th 2015, The ministry of Justice in the Republic of Moldova approved the registry of the,

“Associatie Patronale”

Moldova Organic Value Chain Alliance

Placeholder
Placeholder

News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.

Read More

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris.

Learn MorePlaceholder

MOVCA application form

Cerere de aderare/ Membership Application / Вступительная форма
Cerere
*Vereist
E-mailadres *
Je e-mailadres
Informație de contact / Contact Information / Контактная информация
Family Name/ Familia/Фамилия *
Jouw antwoord
Given Name/Prenume/Имя *
Jouw antwoord
Organizaţie/ Company/Компания *
Jouw antwoord
Administrator/Администратор *
Jouw antwoord
Telefon mobil /Mobile telephone/ Мобильный телефон *
Jouw antwoord
Telefon fix/ Landline Number /Стационарный телефон *
Jouw antwoord
Adresa electronică / E-mail / Электронный адрес
Raion/ Region/ Район *
Jouw antwoord
Oraș / City/ Город *
Jouw antwoord
Strada /Street/ Улица *
Jouw antwoord
Cod Poștal / Postal Code/ Почтовый код *
Jouw antwoord
Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova / Альянс Ценностной Цепи Органической Агрокультуры Молдовы
Moldova Organic Value Chain Alliance
Categoria de membru /Membership Category/ Категория подписчиков *
Kiezen
Institution NGO - Instituție sau ONG - Негосударственные организации
Commercial Entity- Entitate Comercială - Коммерческие организации
Producer - Producător - Производители
Consumer - Consumator - Потребители
Volgende
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.
 
 
 

Bine ați venit!

Asociația Patronală Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova

Placeholder

Noutăți

Membrii MOVCA și alții au călătorit la Nürnberg Germania pentru a participa la 2016 BioFach internațional Expo Organic.

Află mai mult despre MOVCA și cum poți fi o parte a acestei orgaanizații.

Mai mult

Informație folositoare!

Vezi materialele PIN pentru mai multă informație.

Mai mult

Informație folositoare!

Vezi materialele PIN pentru mai multă informație.

Înregistrezăte si devină membru.

Alătură-te acum
It is not in numbers, but in Unity, that our great strength lies.Thomas Paine

This page

This page

This page

This page

This page

This page

This page

This page

This page

This page

This page

Board of Directors

Kelsey Walters

Kelsey is an agriculture economist, farmer, and entrepreneur. She is founder of AgroWalters SRL, and Administrator of KB-Walkoma SRL

Spartac Chilat

Spartac is a seasoned player in the industry of grains trading and export. He is the director of ProGrain Organic.

Igor Tcaci

Igor is the director of …SLR. To improve his soils and reduce fertilizer costs, he has applied cover crops and correct crop rotation for several years prior to starting organic conversion.

Emil Gagaiu

Emil has a strong legal background, but is also an investor in Agriculture. He is currently developing a perennial plantation as administrator of AGRO XYZ SRL.

Constantin Stratan

Constantin is well known to the organic industry in Moldova. As a pioneer in Organic Wine production, his practical experience overcoming obstacles to the sector is critical to reforming and strengthening the value chain.

Institutional Partners

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Commercial Partners

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Producers

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Consumers

The Adams Family

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

The Ciobanu Family

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Feature Box Title

This is where the text for your Feature Box should go. It's best to keep it short and sweet.

Sign Up Here

 • Fill out our membership application
 • Read and approve our terms and conditions for membership
 • Pay the membership fee

MOVCA application form

Cerere de aderare/ Membership Application / Вступительная форма
Cerere
*Vereist
E-mailadres *
Je e-mailadres
Informație de contact / Contact Information / Контактная информация
Family Name/ Familia/Фамилия *
Jouw antwoord
Given Name/Prenume/Имя *
Jouw antwoord
Organizaţie/ Company/Компания *
Jouw antwoord
Administrator/Администратор *
Jouw antwoord
Telefon mobil /Mobile telephone/ Мобильный телефон *
Jouw antwoord
Telefon fix/ Landline Number /Стационарный телефон *
Jouw antwoord
Adresa electronică / E-mail / Электронный адрес
Raion/ Region/ Район *
Jouw antwoord
Oraș / City/ Город *
Jouw antwoord
Strada /Street/ Улица *
Jouw antwoord
Cod Poștal / Postal Code/ Почтовый код *
Jouw antwoord
Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova / Альянс Ценностной Цепи Органической Агрокультуры Молдовы
Moldova Organic Value Chain Alliance
Categoria de membru /Membership Category/ Категория подписчиков *
Kiezen
Institution NGO - Instituție sau ONG - Негосударственные организации
Commercial Entity- Entitate Comercială - Коммерческие организации
Producer - Producător - Производители
Consumer - Consumator - Потребители
Volgende
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.
 
 

This page

Membership levels
For Farmers

Large Ag Enterprises $250/year

Farms with over 600 total hectares

Medium Farm Enterprises $75/year

Farms with total area between 50-600 hectares

Small Family Farms . $30/year

Farms with total surface from 5-50 hectares

Small Plot Farms . $10/year

For Pioneers in Agriculture farming up to 5 hectares


Consumers in Moldova

Domestic Retail $250/year

Domestic retail with a single sales point.

Suporters $10/year

Physicial persons who support organic agriculture through consumption and promotion. Supporters do not vote in the General Assembly meetings.


Commercial Agents
$500/year

Technical Services

Suppliers

Logistics and trade

Processors

Large Retailers

This page

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

Welcome!

To the Moldova Organic Value Chain Alliance

Placeholder

News

Members of MOVCA and others traveled to Nuremberg Germany to participate in the 2016 BioFach international Organic Expo.