MOVCA

The Organic Value Chain Alliance (MOVCA) is a membership-based business association for organic agriculture and products in the Republic of Moldova.

MOVCA include cultivaori ,expeditorii, prelucrători , certificatori, fermieri asociații, distribuitori, importatori, exportatori, consultanți, vânzători, consumători activi a produselor organice, și altștii. Consiliul de Administrație MOVCA se alege democratic de către membrii organizației.  Membrii afacerilor organice MOVCA lucrează împreună ca aliați prin crearea de rețele, susținere, și alte inițiative care încurajează și protejează practicile agricole ecologice , și promovează impactul pozitiv pe care le au produsele ecologice cu mass-media si factorii de decizie politică


Misiune

Să promoveze și să protejeze agricultura ORGANICĂ cu o voce unificatoare, care servește, se angajează, și încurajează diverșii membri ai săi de a trece de la ferma la piata.


Viziune

Să crească organic, pentru a atinge excelență în agricultură , comerț , protecția mediului înconjurător și de a aduce un impact pozitiv aspura comunității.


Membrii MOVCA v-or

 

  • stabili activități comerciale în cadrul lanțului valoric organic în Moldova bazat pe standartele ecologice comune
  • Lucra în armonie cu mediul înconjurător, promovând sustenabilitatea
  • Să recunoască nevoia pentru agricultura organică de fi viabilă economic
  • lucra pentru a proteja diversitatea vieții
  • Recunoaște interdependenței tuturor părților comunității organice
  • Intelege că fermele organice constituie baza industriei organice
  • Cauta și folosi întregul sistem de practici agricole și de afaceri
  • Încurajeaza dezvoltarea unui sistem durabil, de produse alimentare regionale, ce sunt ecologice și viabile economic.

Cine suntem

Noi suntem adunați în mod liber ca un grup privat de producători, întreprinderi, ONG-uri, consultanți, și afacerile internaționale. Fiecare parte reprezintă are experiență economică și practică reală în acest sector, nu doar interese teoretice. Noi declarăm intențiile noastre de lucra în cadrul MOVCA pentru a promova sectorul ecologic al industriei agriculturii în Moldova, și creea o voce mai puternică, cu care de abordăm și să rezolvăm problemele existente.

Kelsey

Președintele Consiliului de administrație


Spartac

Vice-Președintele Consiliului de administrație


Secretar al Consiliului de administrație