Contacte

Oficiul nostru este pe adresa:
str. Bănulescu-Bodoni 59
ASEM, bloc F, bir. 011 (demisol)
MD-2005 Chișinău
mob. +373 (0)78 22 88 77