Angajare a experților în agricultura ecologică


Apel de angajare a consultanților pentru dezvoltarea platformei online E-learning în agricultura ecologică

CONTEXT

Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică – MOVCA, cu suportul financiar al GEF Programul de Granturi Mici și Programului Farmer-to-Farmer, finanțat de USAID și implementat în Moldova de către CNFA (Cultivating New Frontiers in Agriculture) va crea o platformă E-learning pentru instruirea fermierilor și studenților în agricultura ecologică.

E-Learning este procesul de învățare, formare și instruire prin mijloace electronice. Platforma va conține multiple cursuri virtuale combinând materiale practice concentrate în lecții video, materiale teoretice relevante fiecărui material, linkuri utile și alte surse de informație. Pentru a asigura crearea cursurilor online utile și calitative, MOVCA lansează concurs de selectare a consultanților care vor deveni parte a echipei de implementare a proiectului.

RESPONSABILITĂȚI

 • Experții sau grupul de experți vor fi responsabili de elaborarea programelor de instruire pentru fiecare curs care va fi format, după caz, din partea vizuală – video tematic, partea teoretică – informație din diverse surse, utile pentru asimilarea informației; test practic pentru evaluarea nivelului de asimilare a informației și orice altă informație relevantă subiectului.
 • De asemenea, consultantul va fi implicat în crearea conținutului și a planului de activități coordonate cu managerul de proiect.
 • Comunicare cu grupurile țintă și partenerii organizației pentru realizarea activităților.

Perioada de realizare a sarcinilor: decembrie 2019 – decembrie 2020

Numărul total de zile lucrătoare pentru fiecare consultant/expert va fi stabilit individual în dependență de tematica selectată și capacitățile aplicantului.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domenii relevante agriculturii ecologice. Aceasta poate fi demonstrat prin diplome, certificate de instruire, ș.a. Aplicantul va demonstra experiența în domeniu (publicații, referințe, colaborare în cadrul altor proiecte, etc.).
 • Consultantul trebuie să dea dovadă de posedarea cunoștințelor în domeniul/domeniile selectate din următoarea listă: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdclTJiqU4OugrjCF6OZAGrklCzgK0VCkiVFA-LmilIa0QIWw/viewform?usp=sf_link. Vă rugăm să bifați temele în formularul dat.
 • Experiență de trainer/expert în activitățile de instruire a fermierilor;
 • Experiență de lucru de minim 3 ani, experiență de lucru în organizațiile neguvernamentale constituie un avantaj;
 • Experiență în elaborarea și/sau implementarea proiectelor cu finanțare internațională constituie avantaj;
 • Cunoașterea foarte bună a limbii române, vorbit, citit și scris. Cunoașterea limbii engleze constituie avantaj;
 • Aptitudini excelente de comunicare, capacități analitice, leadership;
 • Abilități de a lucra în echipă, de a executa mai multe responsabilități, manifestare de inițiativă, de a fi persoană responsabilă;
 • Abilități TIC de sistematizare a informației în scris, descrierea cursului/cursurilor cu informație potrivită conform necesităților fermierilor din sector;
 • Cunoștințe și abilități în elaborarea materialelor metodico-didactice în domeniile relevante proiectului;
 • Cunoștințe în domeniul politicilor de mobilizare comunitară și administrație publică;
 • Experiența de lucru în proiecte, organizații non-guvernamentale sau organizații internaționale constituie un avantaj.

Persoanele interesate pot depune dosarul la concurs la următoare adresa: projects@movca.org, cu mențiunea „Aplicație consultant platforma E-learning”.

Sunt încurajate să participe persoane fizice sau juridice, experți individuali sau grupuri de experți.

Dosarul de aplicare va conține:

Oferta financiară, care va include costurile pentru lucrările prestate calculate în zile de lucru.

Data limită de prezentare a dosarului: 11 decembrie 2019


Lasă un răspuns