Veste bună: Proiectul legii privind producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor ecologice este propus pentru consultări publice


Principiile și normele privind producția ecologică, certificarea și utilizarea indicațiilor în etichetare și în publicitate, precum și normele privind controalele în domeniu vor fi reglementate în Republica Moldova de o lege specială. Proiectul legii privind producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor ecologice este propus pentru consultări publice de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Documentul este elaborat în scopul asigurării dezvoltării durabile a producției ecologice, funcționării eficiente a pieței prin concurența loială, dar și protecția intereselor consumatorilor.

Produsele de origine agricolă, cele provenite din acvacultură și apicultură, chiar atunci când acestea sunt sau se intenționează ca acestea să fie produse, pregătite, etichetate, distribuite, introduse pe piață, importate ori exportate vor fi obiectul aplicării legii.

Conform documentului, produsul ecologic este definit drept unul care provine din producția ecologică, altul decât un produs obținut în timpul perioadei de conversie. Produsele obținute din vânatul animalelor sălbatice sau pescuit nu sunt considerate produse ecologice.

Printre obiectivele pentru producția ecologică se regăsesc aducerea unei contribuții la protecția mediului și a climei, menținerea fertilității pe termen lung a solurilor, asigurarea unui înalt nivel de biodiversitate prin utilizarea de materiale genetice și soiuri ecologice adecvate producției ecologice, conservarea raselor de animale rare etc.

Asigurarea integrității producției ecologice în toate etapele producției, menținerea elementelor peisajului natural, excluderea utilizării OMG-urilor și a produselor obținute din OMG-uri, excluderea din întregul lanț alimentar ecologic a clonării animalelor, a creșterii de animale cu poliploidie indusă artificial și a radiațiilor ionizante etc. sunt principiile puse la baza producerii ecologice.

Proiectul stabilește normele de producție, cerințele de etichetare a produselor ecologice și de utilizare a mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” (proprietate a statului), de introducere pe piață a produselor respective.

Capitole aparte în proiect reglementează politica de stat în sectorul agriculturii ecologice şi controlul asupra respectării legislaţiei în domeniu, importul şi exportul produselor agroalimentare ecologice, măsurile şi sancţiunile aplicate în vederea respectării prevederilor legale.

Conform proiectului, stimularea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice se va efectua prin acordarea de subvenţii din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, iar mărimea subvenţiilor şi modul de alocare a acestora vor fi stabilite de Guvern.


Lasă un răspuns