ODIMM-Digitalizarea ÎMM-urilor


În perioada 10-30 iunie 2020, companiile din  Republica Moldova pot depune dosarele  în cadrul Instrumentului de susținere pentru digitalizarea ÎMM. 

Antreprenorii care doresc să-și digitalizeze afacerile pot beneficia de suport  sub formă de ”voucher” și/sau  sprijin financiar sub formă de grant. Selectarea beneficiarilor se va face în baza unui concurs, în limita bugetului disponibil.

  1. Acordarea suportului în formă de business voucher

Acesta se va acorda pentru accesarea serviciilor de dezvoltare a propriei pagini web, setării pe pagini de socializare, elaborarea profilului on-line și a conținutului privind produsele și serviciile acesteia; elaborarea/ajustarea paginii web și aderarea la platforme de tip marketplace, ce oferă posibilități de plăți online și aspecte logistice integrate. Suma maximă a voucherului constituie 20.000 lei (va fi acordat beneficiarului Instrumentului în proporție de 100%).

Înregistrarea se face în regim online completând formularul

  1. Acordarea sprijinului financiar sub formă de grant

Acest suport va avea drept scop inovarea și introducerea noilor tehnologii în contextul digitalizării companiei și în scopul eliminării/ minimizării riscurilor impuse de piață. Suma maximă a grantului constituie 200.000 lei , iar contribuția beneficiarului va constitui minim 10% din costul proiectului.

Astfel, grantul va putea fi utilizat pentru consultanță în parcurgerea pașilor specifici necesari pentru implementarea soluțiilor, procurarea de echipament tehnologic, sisteme, mașini, utilaj și instrumente de lucru noi, necesare pentru digitalizarea, inovarea și modernizarea procesului operațional, precum și pentru soluții software personalizate dezvoltate special pentru întreprindere etc.

De menționat că la evaluarea aplicațiilor se va ține cont de mai multe criterii, precum: viabilitatea ideii de afacere, genul de activitate cu care aplică la Instrumentul de suport, conform domeniilor de activitate eligibile și prioritare prevăzute, cost-eficiența și eficacitatea investiției planificate, localizarea planificată pentru activitatea întreprinderii, argumentarea necesității accesării suportului  solicitat, impactul asupra dezvoltării afacerii, produselor, îmbunătățirii proceselor sau serviciilor care corespund necesităților practice și cerințelor pieței, crearea și/sau menținerea locurilor de muncă, în special în zonele rurale;

Înregistrarea se face în regim online completând formularul

Pentru mai multe detalii accesați aici.

Membrii MOVCA pentru orice întrebare pot apela la suportul nostru.


Lasă un răspuns