Cerere de exprimare a interesului pentru susținerea consolidării capacităților organizațiilor moldovenești care activează în lanțul valoric al agriculturii ecologice


CNFA este o organizație non-profit de dezvoltare internațională, cu sediul în Washington D.C. care implementează în prezent proiectul Farmer-to-Farmer finanțat de USAID în Moldova, cu accent pe lanțurile valorice agricultura ecologică și zootehnie/ lactate. Ca parte a Obiectivului 2 al activităților proiectului cu finanțare adițională, Suportul actorilor cheie în dezvoltarea capacităților organizaționale și instituționale, CNFA intenționează să ofere sprijin organizațiilor care activează în lanțul valoric al agriculturii ecologice. Sprijinul propus se va focusa pe consolidarea capacităților a până la patru organizații, în vederea consolidării capacităților organizaționale, în special pentru îmbunătățirea politicilor interne, a sistemelor de management și identificarea noilor activități generatoare de venit. Activitățile planificate includ o evaluare a capacității organizaționale (audit), urmată de activități de consolidare a capacităților, care vor aborda lacunele identificate. Startul activității este planificat în septembrie 2020.

Depunerea cererii de exprimare a interesului: Instrucțiuni și procesul de revizuire

Prin acest anunț, proiectul Farmer-to-Farmer Moldova finanțat de USAID, invită organizațiile care lucrează în lanțul valoric agricultura ecologică să prezinte o exprimare a interesului în conformitate cu instrucțiunile de mai jos:

  1. Profil concis al solicitantului (inclusiv informația de contact): scurtă descriere a istoricului și activității organizației, descrierea focusului organizației asupra agriculturii ecologice, inclusiv numărul membrilor/clienților deserviți.
  2. Descrierea impactului așteptat în urma asistenței acordate, de exemplu, creșterea afacerii, creșterea numărului de membri, lărgirea rețelelor sau în alte moduri.

Vă rugăm să nu depășiți limita a două pagini în prezentarea dumneavoastră  (sau 1000 de cuvinte).

Expresiile de interes vor fi evaluate pe baza (a) gradului în care organizația este sau are potențialul de a deveni un actor-cheie în lanțul valoric agricultura ecologică din Moldova și (b) impactul preconizat asupra dezvoltării.

În urma selecției candidaților pe lista scurtă, CNFA va organiza un proces de examinare, care poate include o întâlnire în persoană.

Organizațiile interesate sunt invitate să trimită o scrisoare de interes la următoarea adresă de e-mail: recruitment@cnfamoldova.org

Termenul limită pentru depunerea cererilor: 15 august  2020

Vă rugăm să rețineți că emiterea acestei Exprimări de Interes nu constituie un angajament din partea CNFA sau USAID în niciun fel și nici nu subînțelege achitarea costurilor suportate pentru pregătirea și depunerea unei cereri. CNFA își rezervă dreptul de a accepta sau respinge oricare sau toate cererile primite.

În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să le adresați în scris, la adresa de e-mail indicată mai sus.


Lasă un răspuns