Instruiri în domeniul agriculturii ecologice


Partenerii noștri EcoVisio organizează instruiri în domeniul agriculturii ecologice.

Agricultorii care doresc să aplice practici ecologice și prietenoase mediului sunt invitați la un program de instruire continuu în cadrul Proiectului  „Agroecologie pentru dezvoltare rurală durabilă”. Programul “Fermierul Agroecologic” este organizat de AO EcoVisio, susținut de Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu (GEF). 

Programul de instruire este alcătuit din 10 module ( 1 zi per modul) și este dedicat în special agricultorilor care cultivă legume și bacifere, fructe și pomușoare și  culturi de câmp. Instruirile vor avea modelul unor seminare tematice organizate la gospodăriile agricole de profil (sub formă de vizite de studiu). 

În perioada august-septembrie vor fi organizate instruiri cu următoarele tematici: 

Modulul – “Sol sănătos=Agricultură sănătoasă” va fi organizat pe 18 august 2020 la Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp “Selecția” (Bălți);

Modulul “Culturile de câmp în sistem ecologic”;

Modulul ” Fructe și pomușoare în sistem ecologic”;

Modulul “Legume și bacifere în sistem ecologic”.

Pentru înscriere la aceste instruiri, vă rugăm să completați următorul formular. https://docs.google.com/forms/d/1I6owWMflYYal57Nrw0K9qruDApgArep4RLv5YNaFHNM/edit

De ce merită să participați la instruiri: 

  • seminarele vor avea un caracter inovativ, inclusiv și interactiv; 
  • modulele au fost armonizate cu tendinţele internaționale de dezvoltare a agriculturii ecologice;
  • tematicile au fost corelate cu cerinţele producătorilor;
  • modulele au un caracter individual. Participanții pot alege modulele de interes profesional;
  • complementaritatea dintre elementele de prelegere, exerciții de grup, individuale și demonstrative;
  • informațiile teoretice vor fi complementate în câmp cu exerciții de grup, individuale și demonstrative;
  • posibilitatea aplicării pentru subvenții de stat, în cazul în care decideți să practicați agricultura ecologică; 24 ore  pentru  Certificatul MADRM  (sub umbrela Asociației MOVCA)
  • posibilitatea aplicării la programul de granturi mici în cadrul proiectului. 

Scopul general al proiectului este promovarea agriculturii ecologice și a agroturismului o prioritate a dezvoltării durabile a Moldovei.