Evită pierderea de timp-depune dosarul online


Ghidul de utilizare a Platformei de depunere on-line a dosarelor de subventionare este un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural și constituie un suport informativ complex pentru depunerea cererilor de acordare a sprijinului financiar conform cerințelor specifice ale ,,Regulamentului privind condițiile,ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru perioada 2017 – 2021”,aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2017.

Depunerea online a dosarului de subvenționare este aprobat de către Directorul AIPA, în scopul ghidării solicitanților de subvenții pentru depunerea dosarelor de subvenționare în format electronic, pentru următoarele submăsuri de sprijin:

  • Submăsura 1.3 „Stimularea investițiilor pentru procurarea tehnicii și utilajului agricol convențional”
  • Submăsura 1.7 „Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale și instituțiile financiare ne bancare”
  • Submăsura 1.7A „Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură”
  • Submăsura 2.4 „,Stimularea investițiilor pentru procurarea echipamentului no-till și mini-til”


Lasă un răspuns