Instruirile „Fermierul Agroecologic” cu tematica ” Culturile de câmp în sistem ecologic”


Agricultorii care doresc să aplice practici ecologice și prietenoase mediului sunt invitați la un program de instruire continuu în cadrul Proiectului  „Agroecologie pentru dezvoltare rurală durabilă”. Programul instruirilor “Fermierul Agroecologic” este organizat de AO EcoVisio, susținut de Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu (GEF). 

Instruirile sunt dedicate agricultorilor care cultivă legume și bacifere, plante aromate, fructe și pomușoare și  culturi de câmp.

Următoare instruire este dedicată temei  “Culturile de câmp în sistem ecologic”, care va avea loc pe data de 20 noiembrie, anul 2020,  la gospodăria agricolă Micu&Co SRL, din satul Olișcani, raionul Șoldănești, certificată ecologic din 2015.

Instruirea va fi organizată sub formă de vizită de studiu cu prezentări teoretice și sfaturi practice.

Subiectele abordate:

 1. Asolamentul și rotația culturilor
 2. Culturile de acoperire și intercalate
 3. Lucrările solului. Managementul nutrienților
 4. Managementul bolilor și dăunătorilor la culturile de camp.

Pentru înscriere la aceste instruiri, vă rugăm să completați următorul formular:

De ce merită să participați la instruiri: 

 • seminarele vor avea un caracter inovativ, inclusiv și interactiv; 
 • modulele au fost armonizarea cu tendinţele internaționale de dezvoltare a agriculturii ecologice;
 • tematicile au fost corelate cu cerinţele producătorilor;
 • modulele au un caracter individual. Participanții pot alege modulele de interes profesional;
 • complementaritatea dintre elementele de prelegere, exerciții de grup, individuale și demonstrative;
 • informațiile teoretice vor fi prezentate în câmp cu exerciții de grup, individuale și demonstrative);
 • posibilitatea aplicării pentru subvenții de stat, în cazul în care decideți să practicați agricultura ecologică; 24 ore  pentru  Certificatul MADRM  (sub umbrela Asociației MOVCA)
 • posibilitatea aplicării la programul de granturi mici în cadrul proiectului. 

Scopul general al proiectului este promovarea agriculturii ecologice și a agroturismului ca prioritate a dezvoltării durabile a Moldovei.


Lasă un răspuns