Propuneri de redresare a situaţiei din sectorul agroalimentar, înaintate de MOVCA


O serie de propuneri pentru redresarea situaţiei din sectorul agroalimentar, inclusiv pe segmentul producerii ecologice, au fost înaintate vineri, 16 aprilie, de reprezentanţii Alianței Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Republica Moldova (MOVCA) în cadrul unei şedinţe de lucru desfăşurate în regim online pe platforma instituției prezidențiale.

Preşedintele Asociației MOVCA, Boris Boincean, directorul Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”, a amintit în context despre necesitatea adoptării unei noi strategii de dezvoltare a agriculturii. Documentul ar urma să se bazeze pe reducerea dependenței gospodăriilor agricole de sursele energetice neregenerabile și derivatele lor – carburanți, îngrășăminte minerale, pesticide, apă pentru irigare etc.

Totodată, a fost reiterată propunerea privind instituirea unui control de stat asupra folosirii raționale a terenurilor agricole, cu monitorizarea concomitentă a stării fertilității acestora. În context, a fost lansată iniţiativa ca la acordarea subvențiilor în agricultură să se ţină cont de serviciile ecosistemice și sociale furnizate de fermieri prin respectarea unui management durabil și de consolidare a rezilienţei solului.

Boris Boincean a amintit şi despre decizia Guvernului de a contribui la restabilirea sistemului de producere a semințelor de origine autohtonă, în special a celor mai tolerante la încălzirea globală, pentru asigurarea securității alimentare a țării.

Printre soluţiile menţionate de reprezentanţii MOVCA pentru dezvoltarea sectorului agroindustrial al țării s-a numărat şi perfecționarea Legii cu privire la agricultura ecologică,  adoptarea și respectarea măsurilor de protejare și stimulare a activităţii de producere ecologică.

În acelaşi timp, a fost evidenţiată şi necesitatea privind promovarea cunoștințelor și a consumului de produse ecologice de origine autohtonă pe întreg lanțul trofic de asigurare cu produse alimentare, inclusiv în școli, grădinițe şi spitale, pentru ridicarea imunității și reducerea pericolului de răspândire a bolilor, mai ales în situația pandemică actuală.

Şedinţa a fost organizată în scopul examinării problemelor şi a constrângerilor în dezvoltarea sectorului agroindustrial al țării şi al identificării unor soluții pentru redresarea situației existente. La eveniment au participat reprezentanții asociațiilor patronale din domeniu. Şedinţa a fost prezidată de preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu.


Lasă un răspuns