Reprezentanți ai conducerii MOVCA, aleși în Consiliul administrativ al RDCR

Asociația MOVCA a devenit membru al Consiliului administrativ al Rețelei de Dezvoltare a Comunităților Rurale din Moldova (RDCR) în cadrul adunării generale a RDCR, desfășurate vineri, 25 martie.

„Prioritățile pe care ni le propunem țin, în primul rând, de promovarea proiectului Legii privind producția agroalimentară ecologică și etichetarea produselor eco, precum și a politicilor de dezvoltare a acestui sector. Consider că doar printr-o conlucrare fructuoasă cu autoritățile statale, cu membrii și organizațiil partenere putem obține rezultatele scontate”, a menționat Tatiana Nistorică, președinta MOVCA.

Asociația MOVCA a aderat la RDCR în luna iulie a anului 2021. Scopul RDCR este de a uni organizațiile din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale sub o umbrelă instituțională pentru a contribui la îmbunătăţirea politicilor publice din domeniul dezvoltării agro-rurale.

Activitatea rețelei se axează pe: monitorizarea implementării politicilor agro-rurale, facilitarea celor mai bune practici și a schimbului de experiență, răspândirea informațiilor și know-how etc.

Obiectivele RDCR sunt: asigurarea dialogului între actorii vizați de politicile agro-rurale la nivel național, regional și comunitar, promovarea unor politici echitabile, incluzive și eficiente, identificarea și promovarea intereselor membrilor rețelei.

Printre obiectivele RDCR  se numără şi dezvoltarea și consolidarea capacităților membrilor în domenii de interes comun şi aderarea la Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (REDR).

Vezi și alte noutăți