Anunț privind angajarea unui expert/e advocacy

Asociația MOVCA anunță concurs de angajare a unui/unei expert/experte în advocacy și elaborarea politicilor publice. 

Activitatea se va desfășura în cadrul proiectului „Facilitarea activității de advocacy în elaborarea cadrului legislativ pentru sectorul agriculturii ecologice”, implementat de MOVCA, în perioada noiembrie 2022 – noiembrie 2023.

Proiectul este realizat în cadrul proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul proiectului Fundației Est-Europene „Cetățeni activi. Comunități prospere”.

Misiunea expertului va consta în ghidarea activităților de analiză, elaborare și promovare a propunerilor de politici publice raportate la obiectivele de dezvoltare a agriculturii ecologice și pe domenii conexe de interes pentru Asociația MOVCA și producătorii ecologici.

Scopul proiectului sus-menționat este crearea unui mediu favorabil pentru antreprenoriatul din domeniul agriculturii ecologice prin îmbunătățirea cadrului legislativ-normativ și prin școlarizarea fermierilor.

Termenii de referință pentru acest post îi găsiți aici.

Vezi și alte noutăți