Dezvoltarea unui sector agricol mai durabil şi rezistent, care promovează protecția mediului asigură creșterea economică în zonele rurale și bunăstarea comunității. Pentru a fortifica acțiunile în această direcție Alianţa Lanţului Valoric în Agricultura Ecologică MOVCA a semnat un acord de grant cu Proiectul USAID Competitivitatea şi Rezilienţa Rurală în Moldova.

Acesta are drept scop dezvoltarea agriculturii ecologice din Moldova, oferind o atenţie sporită horticulturii şi apiculturii ecologice.

Proiectul va fi implementat timp de un an și va include un șir de activități menite să contribuie la dezvoltarea pieței locale și de export pentru produsele agricole ecologice din Moldova. Un accent deosebit urmează a fi pus pe promovarea dialogului public-privat în sprijinul armonizării cadrului de politici, de reglementare și instituțional al agriculturii ecologice din Moldova cu ansamblu de măsuri convenite în Uniunea Europeană.

Membrii Asociației vor participa cu suportul proiectului la mai multe evenimente de promovare și conectare la tehnologii moderne și piață.

Pentru a asigura dezvoltarea capacităților instituționale și asigura servicii de înaltă calitate membrilor și întregii industrii, Asociația va beneficia de servicii de mentorat și de formare .

„Dezvoltarea sectorului agriculturii ecologice este o prioritate naţională a Republicii Moldova. MOVCA este recunoscătoare poporului american pentru ajutorul acordat prin intermediul proiectelor USAID. Cu ajutorul proiectului dat, vom reuşi să oferim o continuitate suportului oferit producătorilor ecologici din Republică, dar şi vom facilita conversia producătorilor noi în sistemul ecologic”, spune directorul Asociaţiei dl. Vadim Curmei.