Consiliul de Administrare MOVCA

Tatiana Nistorica

Președinta asociației

-

Vicepreședintele asociației

Ghenadie Cioinac

Membru al consiliului

Alexandr Perjan

Membru al consiliului

Andrian Dumitras

Membru al consiliului

Dumitru Lefter

Membru al consiliului

Aneta Ganenco

Membru al consiliului

Spartac Chilat

Cenzor

Echipa executivă

Vadim Curmei

Director executiv

Natalia Papuc


Șef departament marketing

Gabriela Valuța

Șef departament finanțe și contabilitate ​