Pasul 1: Înregistrarea la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Primul lucru pe care trebuie să-l întreprindă un fermier (operator) care dorește să obțină subvenționare pentru conversia sau menținerea practicilor de Agricultură ecologică, este să depună la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului următoarele acte completate în prealabil:

1. Fișa de evidență a agentului economic care produce producţie agroalimentară ecologică [descarcă]

2. Registrul parcelar [descarcă]

3. Certificatul de conformitate (Certificatul ecologic) eliberat de Organul de certificare


Persoana responsabilă de la Minister:
Marcela Stahi
Serviciul Producţie Ecologică și produse cu denumire de origine,
mun. Chişinău, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt 162, Chișinău 2004
e-mail: marcela.stahi@madrm.gov.md