Pasul 2: Solicitarea actelor din partea Organismului de inspecție și certificare

Al doilea pas pe care ar trebui să-l întreprindă un fermier (operator) care dorește să beneficieze de subvenții în Agricultura ecologică, este să solicite următoarele acte de la Organul să de certificare:

1. Copia de pe contractul încheiat între producător şi un organism de inspecţie şi certificare, organism recunoscut de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;

2. Copia de pe certificatul de conformitate/autorizaţia de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare, în care să se menţioneze: cultura, suprafaţa şi anul de conversie;

3. Notificarea emisă producătorului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste că nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între producător şi organismul de inspecţie şi certificare şi se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;

În Republica Moldova, la moment, sînt acreditate trei organisme de certificare ecologică:

Control Union Dniestr SRL
Contacte:

Certificat Eco SRL
Contacte: Rep. Moldova, MD-2004, mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr. 98, bir. 411
Tel: 022 237 802; Mob: 069 101 548; E-mail: iurie.senic53@gmail.com
Site: certificat-eco.md

Bio Cert Tradițional SRL
Contacte: Rep. Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Ismail nr. 33
Tel: 022 101 106; Mob: 069 781 081; E-mail: biocert.md@gmail.com
Site: biocerttraditional.com