Tatiana NISTORICĂ: Agricultura ecologică trebuie să devină atractivă pentru investiții, să fie susținută de către stat și donatori

Interviu cu Tatiana Nistorică, președinta Asociației MOVCA și consultant național pentru certificarea veterinară și siguranța alimentelor, dar și pentru lanțurile valorice ale rumegătoarelor mici în cadrul unor organizații financiare internaționale.

Anterior a deținut funcții de secretar de stat, consilier, șef de departament în instituții guvernamentale și, la fel, a activat în sectorul privat, în instituții de învățământ și organizații donatoare, în principal, din domeniul agriculturii.

În organele de conducere ale Asociației MOVCA activează din noiembrie 2019 și se ocupă de stabilirea priorităților, coordonarea activităților de implementare, determinarea noilor inițiative, proiecte și strategii, monitorizare și evaluare.

– Care este în prezent rolul Asociației MOVCA la promovarea agriculturii ecologice și cum ar trebui să evolueze acesta în perspectivă?

– MOVCA este principala asociație din țara noastră ce promovează interesele producătorilor din agricultura ecologică. Este un nume cunoscut deja și pe plan extern și despre aceasta vorbește participarea la diferite evenimente organizate la nivel internațional sub formă de expoziții sau conferințe. Având deja un nume, este important ca acesta să fie valorificat în scopul promovării intereselor membrilor și a produselor agroalimentare ecologice, dar și al facilitării dialogului cu autoritățile statale. Unul din rolurile esențiale ale asociației este de a facilita accesul la finanțe, în primul rând la cele ale donatorilor. În general, Asociația MOVCA trebuie să acorde suport membrilor pentru a depăși barierele ce apar.

 

– În ce măsură credeți că lista beneficiilor oferite în prezent membrilor corespunde necesităților acestora?

– Serviciile acordate în prezent au fost create la solicitarea membrilor. Pe măsură ce apar noi probleme sau cereri, asociația identifică metode de a le veni în ajutor. În acest moment, prioritară este asistența la perfectarea dosarelor pentru obținerea subvențiilor. Cât despre acestea, noi ne dorim să fie ajustat cadrul normativ, dar și în general viziunea asupra subvenționării, inclusiv a agriculturii ecologice. Intenționăm să venim cu un concept nou ca propunere pentru ministerul de resort, pentru a fi promovat. Or, în prezent cadrul normativ este în proces de perfecționare, ministerul elaborează un nou regulament și concept de subvenționare. Din păcate, acest suport financiar nu are impactul dorit asupra agriculturii ecologice. De aceea, mecanismul ce va fi propus, aflat acum în discuție cu membrii MOVCA, se dorește a fi atractiv atât ca investiție, cât și ca instrument de promovare a agriculturii ecologice.

 

– Ce alte idei, inițiative ați vrea să fie promovate prin intermediul MOVCA în perioada în care exercitați mandatul de președintă?

În planul perfecționării legislației, noi avem ca sarcină primordială promovarea unei noi redacții a Legii agriculturii ecologice. Am participat deja la ședința finală asupra acestui proiect de lege, care urmează a fi remis spre avizare, iar ulterior aprobat de Guvern și adoptat de legislatori. După cum am mai menționat, ne propunem și ajustarea principiului de subvenționare a agriculturii ecologice. Cât privește accesul fermierilor la finanțe, în special sub formă de donații externe, am convenit să avem o serie de întâlniri cu reprezentanții organizațiilor internaționale cu activitate în domeniul agriculturii. Vom aborda donatori prezenți deja în țara noastră sau care finanțează astfel de proiecte în alte țări. Sperăm ca în acest fel să atragem atenția asupra sectorului agriculturii ecologice din Republica Moldova și să facilităm accesul membrilor MOVCA la diferite proiecte finanțate de donatori externi.

 

– Ce ajustări credeți că ar mai fi necesare în politicile publice pentru o mai bună promovare a agriculturii ecologice?

În primul rând, este necesar ca agricultura ecologică să devină o activitate atractivă pentru investiții, să fie promovate produsele ecologice pe plan național, cultura de consum, și internațional, pe piețele externe care sunt deschise pentru aceste bunuri.

În altă ordine de idei aș vrea să menționez despre un eveniment desfășurat la Chișinău pe 16 iunie și axat pe activitatea femeilor în agricultură, inclusiv cea ecologică. Agenda evenimentului a inclus o expoziție pentru promovarea produselor ecologice, precum și discuții pe diferite subiecte, inclusiv referioare la agricultura ecologică. De asemenea, aș remarca faptul că am participat recent la lansarea la Chișinău a unui proiect finanțat de Polish Aid împreună cu PNUD. Acest proiect va permite entităților din agricultura ecologică să obțină granturi de până la 40 mii de euro pentru proiecte implementate în parteneriat cu întreprinderi din Polonia. Ne propunem multe alte acțiuni care sunt în proces de discuție cu membrii, autoritățile statale și donatorii. 

Vezi mai multe articole