Ghid privind producerea ecologică în seră a verdețurilor și plantelor aromatice

Producerea ecologică a verdețurilor și plantelor aromatice în seră constituie tema unui nou ghid de buzunar elaborat recent cu suportul Programului „Farmer-to-Farmer”, finanțat de USAID și implementat de CNFA Moldova.

Publicația conține informații generale despre managementul ecologic, bunăstarea și fertilitatea solului, gestionarea dăunătorilor, precum și semințele utilizate pentru producerea ecologică în seră. 

Totodată, autorul oferă detalii legate de pregătirea solului, plantarea și îngrijirea generală, recoltarea, precum și de condițiile de cultivare a mai multor tipuri de verdețuri și plante aromatice. 

Publicația include și sfaturi utile legate de fertilizarea naturală, combaterea dăunătorilor și a bolilor, germinarea semințelor.

Acest ghid face parte dintr-o serie de astfel de publicaţii elaborate de CNFA Moldova în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Educație pentru Dezvoltare”. 

Editarea ghidurilor are loc în paralel cu implementarea unui proiect axat pe crearea portalului de şcolarizare în principiile agriculturii ecologice studii.movca.md, realizat de Asociaţia „Alianţa Lanţului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova” (MOVCA). 

Conținutul a fost elaborat de Matilde D’Urzo, expertă în horticultură din SUA, care anterior a acordat consultanță de afaceri pe bază de voluntariat unor fermieri moldoveni beneficiari ai Programului „Farmer-to-Farmer”. Totodată, Asociația MOVCA a asigurat adaptarea textului în conlucrare cu experții locali, precum și designul publicației. 

Ghidul va fi oferit gratuit fermierilor care practică agricultura ecologică, iar versiunea electronică a acestuia va fi disponibilă pe www.movca.md la rubrica Publicații.

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „InfOrganic Moldova 2020-2022”, implementat de Asociația Obștească „Educație pentru Dezvoltare” (AED), cu suportul financiar al Fundației „Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED).


Pentru informaţii suplimentare:

Vasile BUMACOV, directorul CNFA Moldova

Tel.: 069101592

vbumacov@cnfamoldova.org