Adunarea Membrilor MOVCA a aprobat noul statut al asociației

Adunarea Membrilor MOVCA, convocată joi, 8 septembrie, a aprobat noul statut al asociației și a reconfirmat organele de conducere.

După cum s-a menționat în cadrul adunării, noul statut prevede reorganizarea MOVCA din asociație patronală în obștească. Acest lucru permite, între altele, ca doritorii să poată direcționa către MOVCA două procente din impozitul anual pe venit al persoanelor fizice.

Totodată, după reorganizare, organele de conducere ale asociației au fost reconfirmare în aceeași componență.

Conform ordinii de zi, participanții la adunare au aprobat și noile cotizații de membru propuse și votate la una din ședințele recente ale Consiliului MOVCA.

În context, s-a anunțat că Victoria Ceban demisionează din proprie inițiativă din funcția de director executiv al Asociației MOVCA. Cu acest prilej, participanții la Adunarea Membrilor MOVCA i-au mulțumit pentru munca depusă și i-au urat succes.

La rândul său, Victoria Ceban a remarcat că i-a făcut plăcere să activeze într-o organizație care întrunește o echipă de profesioniști dornică de a face schimbări și a contribui la dezvoltarea agriculturii ecologice din țara noastră.