MOVCA a cîștigat încă un grant!


În Octombrie 2019, MOVCA a înaintat către AO EcoContact o propunere de Proiect pentru Programul de Granturi Mici pentru ONG-uri „Cetățeni Activi pentru Protecția Mediului”.

Denumirea proiectului este: „Îmbunătățirea potențialului comunităților locale de adaptare la schimbările climatice”, obiectivul general fiind: Îmbunătățirea potențialului comunităților locale de adaptare la schimbările climatice.

Pentru a contribui la atingerea Obiectivului general al proiectului, vor fi realizate următoarele obiective specifice: crearea și dezvoltarea loturilor demonstrative pentru utilizarea culturilor intercalate și culturilor succesive ca îngrășăminte verzi (siderate) și instruirea fermierilor și popularizarea practicii de creștere a culturilor siderate.

Drept rezultat al implementării proiectului dat, MOVCA propune atingerea următoarelor rezultate:
– Două loturi demonstrative cu cultivarea culturilor siderate create;
– Cel puțin 60 de persoane instruite în cadrul activităților organizate pe loturi;
– Cel puțin 10% din fermierii informați vor include îngrășămintele verzi în sistemul agricol implementat;
– Un material informativ despre siderate creat și difuzat fermierilor;
– Un material video pe tema cultivării îngrășămintelor verzi creat și difuzat fermierilor.

Rezultatele sus menționate vor fi atinse prin realizarea următoarelor activități:
– Crearea unui lot demonstrativ pe care vor fi cultivate siderate în s. Lăpușna;
– Crearea unui lot demonstrativ cu culturi intercalate în s. Mingir;
– Organizarea activităților practice de instruire la loturi – Zilele câmpului;
– Promovarea practicilor agricole ecologice cu accent pe cultivarea sideratelor.

În Decembrie 2019 Proiectul nostru a fost aprobat și urmează să fie implementat pînă la sfîrșitul anului 2020.

Mulțumim AO EcoContact pentru încredere și Agenției de Dezvoltare Internațională a Suediei pentru susținerea financiară a grantului!


Lasă un răspuns