Analiza solului – determinarea conținutului în materie organică și a altor parametri


Unul din proiectele implementate de Asociația MOVCA are ca scop promovarea practicilor benefice mediului prin îmbunătățirea potențialului comunităților locale de adaptare la schimbările climatice. În acest context a fost inițiată crearea a două loturi demonstrative în s. Lăpușna și s. Bălceana din raionul Hîncești.

Scopul loturilor înființate este de a spori conținutul în materie organică a solului cu ajutorul îngrășămintelor verzi în agricultura ecologică.

Pentru a observa rezultatele acestei experiențe au fost prelevate cu ajutorul utilajului necesar probe de sol pentru a efectua o analiză la parametrii solului, precum: conținutul în humus, fosfor, potasiu, magneziu și natriu. În principiu, se va efectua o analiză a câmpului acum, înainte de încorporarea sideratelor în sol și după va urma o altă analiză a solului pentru a vedea care va fi sporul în materie organică după încorporare. Rezultatele obținute în urma analizei solului ne vor oferi o imagine clară la ceea ce privește conținutul solului în elemente chimice și materie organică. Toate acestea fiind parametri necesari pentru o creștere și dezvoltare normală a plantelor. Datorită rezultatelor obținute vom putea face o schemă exactă de fertilizare ulterioară a parcelelor.

Proiectul dat este realizat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea potențialului comunităților locale de adaptare la schimbările climatice”, implementat de MOVCA, în cadrul programului de Granturi Mici (PGM) „Cetățeni activi pentru protecția mediului”. Conținutul acesteia intră în responsabilitatea beneficiarului și nu reflectă în mod necesar poziția oficială a implementatorului sau donatorului. PGM este gestionat de AO EcoContact cu suportul financiar al Guvernului Suediei, în baza acordului semnat cu Agenția de Dezvoltare Internațională a Suediei.


Lasă un răspuns