Granturi de susținere a producătorilor agricoli


Stimați producători din sectorul agricol vă anunțăm despre disponibilitatea de aplicare la 2 granturi.

 1. Concurs pentru selectarea beneficiarilor de granturi la finanțarea investiților pentru crearea centrelor de procesare a produselor agricole în cadrul grupurilor de producători.
  Pentru a dezvolta cooperarea grupurilor de producători formate în cadrul asociațiilor pe produs partenere la implementarea PRR, și/sau constituite ca cooperative de producție / de întreprinzător, UCIP IFAD lansează prezentul concurs de Granturi pentru crearea centrelor de procesare/colectare/stocare a produselor agricole sau alte facilități care vor aduce o valoare adăugată produsului, în cadrul grupurilor de producători pentru următoarele lanțuri valorice; producerea laptelui, struguri de masă, ovine și caprine, plante aromatice și medicinale, pomușoare, miere de albini.
  https://civic.md/anunturi/granturi/52507-concurs-pentru-selectarea-beneficiarilor-de-granturi-la-finantarea-investitilor-pentru-crearea-centrelor-de-procesare-a-produselor-agricole-in-cadrul-grupurilor-de-producatori.html
  Termenul limită de depunere a cererilor: 11 septembrie 2020, ora 16:00.
 2. Granturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice
  Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), prin intermediul Programului de adaptare pentru micii producători (PAMP) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP) IFAD este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezilienței la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.
  Pentru atingerea acestor obiective în cadrul PRR va fi acordat suport financiar producătorilor agricoli sub formă de granturi, pentru implementarea iniţiativelor de adaptare la schimbările climatice în activităţile agricole.
  https://civic.md/anunturi/granturi/52551-apel-i-granturi-pentru-finantarea-masurilor-de-adaptare-a-sistemelor-de-producere-agricola-la-schimbarile-climatice.html
  Depunerea cererilor se va face în perioada 14august – 30 septembrie 2020.


Lasă un răspuns