MOVCA a aderat la Rețeaua Naţională de Dezvoltare a Comunităților Rurale din Moldova


Asociaţia MOVCA a devenit recent membră a Rețelei Naţionale de Dezvoltare a Comunităților Rurale din Moldova (RDCR).

Scopul RDCR este de a uni organizațiile din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale sub o umbrelă instituțională pentru a contribui la îmbunătăţirea politicilor publice din domeniul dezvoltării agro-rurale.

Activitatea rețelei se va axa pe: monitorizarea implementării politicilor agro-rurale, facilitarea celor mai bune practici și a schimbului de experiență, răspândirea informațiilor și know-how etc.

Obiectivele RDCR sunt: asigurarea dialogului între actorii vizați de politicile agro-rurale la nivel național, regional și comunitar, promovarea unor politici echitabile, incluzive și eficiente, identificarea și promovarea intereselor membrilor rețelei.

Printre obiectivele RDCR se numără şi dezvoltarea și consolidarea capacităților membrilor în domenii de interes comun şi aderarea la Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (REDR).

Organele și comitetele de conducere a RDCR sunt: Adunarea Generală (AG), Comitetul de Conducere (CC), Unitatea de Sprijin (US), Consiliul Platformei Regionale (CPR).

RDCR va dispune şi de grupuri de lucru tematice în: agricultură și mediu, procesare a produselor alimentare, dar și dezvoltare rurală.


Lasă un răspuns