MOVCA a elaborat un plan de marketing cu suportul unui expert din SUA


Alianţa Lanţului Valoric în Agricultura Ecologică-MOVCA a elaborat un nou plan de marketing orientat spre determinarea pieţelor de desfacere şi a celor mai eficiente practici de afirmare şi promovare pe acestea a membrilor săi.

Planul a fost întocmit cu suportul lui Marilyn Phillips, expertă în elaborarea strategiilor de marketing, care în perioada 19 august-10 septembrie s-a aflat în ţara noastră pentru a acorda asistenţă în cadrul Programului USAID Farmer-to-Farmer, implementat de CNFA.

Actualul plan include şi recomandări legate de promovarea platformei de studii online în principiile agriculturii ecologice – studii.movca.md, lansată la începutul acestui an.

Totodată, acţiunile stabilite se referă şi la o altă platformă electronică, elaborată în prezent de MOVCA şi care va servi drept instrument de comercializare a produselor ecologice ale membrilor. 

În cadrul actualei sale misiuni în ţara noastră, Marilyn Phillips a acordat asistenţă şi unui designer autohton angajat în efectuarea unui rebranding al identităţii MOVCA.

Pe parcursul misiunii au fost organizate sesiuni de brainstorming cu echipa MOVCA pentru generarea de idei care să fie incluse în planul strategic, dar şi pentru consultarea cu membrii Consiliului de Administrare a acţiunilor identificate.

„Sunt optimistă cu privire la viitorul agriculturii ecologice din Moldova. Fermierii manifestă un interes vădit, există resurse naturale valoroase, dar şi pasiune şi angajament pe întreg lanţul valoric. Cred că MOVCA ar putea juca un rol-cheie în extinderea agriculturii ecologice”, a apreciat Marilyn Phillips la încheierea misiunii sale în ţara noastră.


Un răspuns la “MOVCA a elaborat un plan de marketing cu suportul unui expert din SUA”

Lasă un răspuns